Радехів. ДНЗ № 3 м. Радехів

 

Сторінка логопеда

 Ольга Василівна Булавчук - вчитель-логопед ДНЗ №3 м.Радехів    

     

 Щоб вчасно помітити мовленнєві порушення у дитини і звернутися до фахівців (логопеда, дефектолога, психолога, невролога, хірурга, сурдолога), дуже важливо знати норми мовленнєвого розвитку.

     Етапи розвитку мовлення досить умовні, тому що кожна людина засвоює мову індивідуально, але все ж знання основних особливостей розвитку мовлення дозволяє відмежувати норму від патології.

ЕТАПИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

 

Вік

Характеристика

(в нормі)

Можливі порушення мовленнєвого розвитку    та їх наслідки

Перші тижні життя

Крик, що сигналізує про голод, біль тощо. У перервах між годуваннями дитина спить. Дитина нормально ссе груди (соску). Фізичний розвиток проходить нормально.

 Постійний нав'язливий крик із захлинанням, що супроводжується порушенням режиму сну, може бути ознакою органічного ураження центральної нервової системи. Такі порушення у годуванні дитини, як: не бере груди, не може смоктати, захлинається, молоко виливається через ніс — можуть свідчити  про органічне ураження нервової системи (слід негайно звернутися до педіатра та невропатолога).

 

Кінець 1 –

початок 2 місяця

Зосередження на мовленні дорослого (дитина затихає, уважно слухає, часто усміхається).

2 - 3 місяці

Пошук обличчя того, хто розмовляє.

3 місяці

Агукання.

5 - 6 місяців

Лепет.

 Відсутність або швидке затухання лепету, відсутність мовлення в цілому свідчать про порушення  слуху, інтелекту чи про органічне ураження головного мозку.

≈ 1 рік

Дитина вимовляє до 10 слів.

1 рік 8 міс. –

2 роки

У мовленні дитини до 40 слів, з'являються перші речення з двох слів.

2 роки

Дитина розуміє значення однини та множини іменників, значення слів зі значенням зменшеності — пестливості.

3 роки

Дитина утворює нові слова за допомогою словотвору, з'являються багатослівні речення (3 і більше слів).

4 роки

Засвоєно всі відмінкові та родові закінчення іменників і прикметників (крім найбільш складних нетипових випадків), дитина може контролювати граматичні помилки

в мовленні інших людей. Дитина знає і називає основні кольори та основні збірні поняття.

5 років

У дитини повністю сформована звуковимова (правильно вимовляє всі звуки, називає та повторює слова різної складової структури).

Порушення звуковимови після досягнення дитиною 5 років є патологічними (слід якомога швидше звернутися до логопеда).

 

   
   
   

 

ОРІЄНТОВНІ ТЕРМІНИ ЗАСВОЄННЯ ДІТЬМИ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ

   

Вік дитини

1-2 роки

2-3 роки

3-5 років

5-6 років

Звуки

[А], [О], [Е],

[П], [Б], [М]

[І], [И], [У],

[Ф], [В],

[Т], [Д], [Н],

[К], [Г], [Х], [Й]

[С], [З], [Ц],

 [Ш], [Ж][Ч], [ШЧ]

[Л], [Р]

      

     

РУБРИКА

«ВИ ЗАПИТУЄТЕ – ЛОГОПЕД ВІДПОВІДАЄ»

 

Чи повинна дитина в 3 роки правильно вимовляти всі звуки?

Трирічна дитина ще не повинна правильно вимовляти всі звуки рідної мови, проте має чути правильну чітку вимову від дорослих, але в жодному разі не «сюсюкання».

 

Коли звертатися до вчителя-логопеда, якщо у дитини порушена звуковимова?/Чи може дитина сама «виговоритися»?

Якщо дитині минуло 4 роки, а вона не вимовляє основні групи звуків, то думка, що дитина «виговориться» є хибною. Слід якомога швидше звернутись до фахівців.

 

Дитині вже 2 роки, а вона ще не говорить… Що робити?

Це може свідчити про наявність у малюка затримки мовленнєвого розвитку (ЗМР). Потрібно вжити таких заходів:

• перевірити слух дитини, зробивши аудіограму;

• звернутися до невропатолога та логопеда, щоб визначити, чи є органічне ураження центральної нервової системи, зокрема мовленнєвих центрів кори головного мозку;

• зясувати стан інтелекту в кабінеті дитячого психолога, дефектолога чи психіатра.

 

Яким має бути мовлення дитини перед школою?

Показники мовленнєвої готовності дитини до школи

• Правильна звуковимова.

• Повністю сформована складова структура, у т.ч. багатоскладових слів.

• Вміння виконувати звуковий аналіз слів.

• Багатий лексичний запас, насичений словами різних частин мови.

• Сформована граматична будова (дотримання правил узгодження слів у роді, числі, відмінку тощо).

• Використання складних синтаксичних конструкцій на позначення часових, просторових, причинно-наслідкових відношень.

 

План роботи

вчителя – логопеда

логопедичного пункту

на вересень 2016 року

 

 

 

 

Зміст роботи   

Термін виконання

1.

Обстежити стан мовлення дошкільників

старших груп ДНЗ № 3 м.Радехів

До 30.09.2016р.

2.

Скласти графік і розклад занять  логопедичного пункту.

До 01.10.2016р.

3.

Провести поглиблене вивчення та збір анамнезу, відомостей про ранній розвиток дітей з мовленнєвими вадами.

протягом місяця

4.

Заповнити  мовленнєві  картки на дітей, зарахованих до логопункту.

До 01.10.2016р.

5.

Виступити на педраді з питань корекційної допомоги дітям – логопатам: «Ліворукість: порушення чи норма?»

За планом педради

6.

Виступи на батьківських зборах: «Нові підходи до корекційної роботи з дітьми – логопатами» - скарбничка порад для батьків.

Вересень

 

7.

Надавати консультативну допомогу батькам, діти яких потребують корекції вад мовлення.

постійно

8.

Вести  документацію логопедичного пункту.

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Зміст роботи

Термін виконання

 

Комплектування логопедичних груп

 

1.

За результатами обстеження виявити дітей з такими вадами:

Протягом

вересня

 

-         з фонематичними вадами –

-         з ФФН –

-         із заїканням –

-         з дизартрією –

-         з ринолалією –

-         з іншими вадами –

-          

 

2.

Охопити логопедичними заняттям 20 – 25 дітей

 

протягом навчального року

3.

Укомплектувати групи:

-         з фонематичними вадами –

-         з ФФН –

-         із заїканням -

До 01.10.

2016р

 

Спільна робота вчителя – логопеда

з батьками і вихователями

 

4.

Надавати консультації батькам та вихователям  з питань корекційної роботи з дітьми – логопатами.

 

При потребі

 5.

Взяти участь у загальних та групових зборах  для батьків ланого закладу на теми:

-         «Розвиток дрібної моторики  рук»,

-         «Діти з епілепсією»,

-         «Логопедична ритміка».

 

протягом навчального року

6.

Систематично доводити до відома батьків

результати корекційного впливу на мовлення дітей.

 

постійно

7.

Поповнювати інформаційний батьківський куток матеріалами  з питань логопедичної літератури, створити буклет «Поради батькам майбутніх першокласників».

постійно

8.

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками тих дітей, які направляються на РПМПК.

 

протягом року

9.

Систематично здійснювати зв’язок із завідувачами і вихователями ДНЗ, інформувати їх про завдання та результативність логопедичних занять.

 

протягом року

10.

Відвідувати заняття у тих вихователів, діти яких займаються на логопедичному пункті.

 

протягом навчального року

11.

Відвідувати методичні об’єднання вчителів – логопедів з метою встановлення наступності в корекційній роботі з дітьми – логопатами.

 

за графіком методичного об’єднання

12.

Брати участь в оформленні Карти стану здоров’я дітей, скерованих на РПМПК.

 

Постійно

13.

Надавати консультацію вихователям ДНЗ щодо корекційної роботи з дітьми – логопатами.

за графіком РМО вихователів

 

Пропаганда логопедичних занять

 

 

14.

Брати участь у батьківських зборах ДНЗ.

 

за графіком ДНЗ

15.

Своєчасно, при обстеженні, направляти дітей до спеціалістів на консультацію та медичний огляд (лора, окуліста, психіатра).

 

Постійно

16.

Брати участь у районних методичних об’єднаннях завідувачів, вихователів з питань корекційної педагогіки.

 

за графіком РМО

 

Самоосвіта

 

17.

Поповнювати знання новинками дефектологічної літератури.

 

постійно

18.

Брати активну участь у роботі районних, обласних методичних об’єднаннях логопедів.

 

за планом

19.

Відвідувати відкриті заняття вчителів – логопедів, вихователів старших груп.

за планом

20.

Узагальнювати власний педагогічний досвід роботи.

 

постійно

21.

Підготувати і видати матеріал на допомогу педагогічним працівникам: «Логозарядка та мовні розминки».

 

протягом року

 

Оснащеність логопедичного кабінету

 

22.

Поновити дидактичний  матеріал для роботи з дітьми – логопатами.

 

жовтень

23.

Поповнити логопедичний кабінет новими іграми.

 

постійно

 

 

Вчитель – логопед:                                                           О.Булавчук

 

 

 

ЗВУКИ ПРИРОДИ                           

 

Обладнання: пейзажна світлина із зображенням ранньої весни, аудіо – відео записи явищ природи,  картини із зображенням птахів, горішки.

 

Організаційний момент.

Послухайте, діти і скажіть, що ви чуєте? (розвиток слухового сприймання, уваги)

 

Взимку вітер вовком виє

Всіх лякає сніговієм

Ти не вій, не вій вітриську

До весни вже зовсім близько.

 (звучить мелодія заметілі і снігу).

 

Логопед:

З нами попрощалася зимонька – зима,

Станув сніг потрошечку, майже вже нема.

І пора настала тепла, чарівна,

Як цю пору звати, знаєте? (весна). (замальовка весни)

 

                                                                                                  

Правильно, малята. Іде весна рідним краєм, про свій прихід сповіщає. Сповіщає радісним щебетанням пташок, шумом талої водички. А яка водичка біжить зараз повсюди? Мабуть,  знають малюки, що це сріблясті…струмки. 

Правильно, це струмочки. Кожен весняний струмок має власний голосок. Давайте послухаємо пісеньку струмочка. (мелодія струмка).

 

Гра «Струмочки голосисті!»

Логопед читає вірша, а діти чітко та виразно вимовляють за педагогом всі звуконаслідування, що імітують «голоси струмків».

 

Біжать струмки, вони спішать із сніжних кучугур

І голосно дзюркотять:

 «Дзюр-дзюр! Дзюр-дзюр! Дзюр-дзюр!»

Прямцем до скреслої ріки, де чорні комиші!

Шумлять весняні нам струмки:

«Ш-ш-ш… ш-ш-ш… ш-ш-ш…»

З гори, як дзвоники дзвенять, затамувавши дух,

І стрімко, дуже стрімко мчать:

«Плюх-плюх! Плюх-плюх! Плюх-плюх!»

Струмки бринять усе чимдуж, лиш наступає день, -

Серед проталин та калюж:

«Бринь-брень! Бринь-брень! Бринь-брень!

 

Логопед:

Вже зелені ліс і поле, гай і луг,

Кучеряве, гарне, пишне все навкруг.

Звідусіль чудесний спів пташиний

Малиновим відголоском дзвінко лине.

 

Гра – звуконаслідування «Голоси пташині»

Діти розглядають зображення птахів і відповідають на запитання дорослого, вимовляючи звуконаслідування, що імітують спів пташок. (розвиток артикуляційної моторики).

Як кує зозуля у гайку, розкажіть? (ку-ку, ку-ку, ку-ку)

                

Соловя ми слухали у трьох, як співає він? (тьох-тьох, тьох-тьох!)

 

Ластівочка, що не любить холодів, як щебече нам? (тів-тів, тів-тів, тів-тів).

 

Пальчикова гра «Гніздечко»

Діти виконують ігрові рухи пальчиками відповідно до віршованого тексту, який читає дорослий. (розвиток дрібної моторики)

 

В соловейковім гніздечку –

Зовсім крихітні яєчка,

Раз, два, три, чотири, пять…

Скільки буде соловят?

 

(Вправа з горішками)

Ми долоньки розітремо, І гніздечко з них зівємо,

Пташка у гніздечко, Покладе яєчко.

Яєчко, яєчко – котись по гніздечку.

Котись, не губися, гляди – не розбийся!

 

Логопед: Рання весна ще не зовсім тепла і ми  можемо почути шум вітру і дощу.  (дощ, вітер). Який буває дощик? (добрий, веселий, смішний, дрібний, сильний, теплий, раптовий, літній). Послухаєйте вірш про дощик:

 

Дощ хлющить на зелен плющ

Під плющем сховався хрущ.

Каже щиро хрущ плющу:

Не боюся я дощу!

 

Логопед: про що говориться у вірші? Послухайте  чистомовки:

Ощ – ощ – ощ – іде теплий дощ.

Щу – щу – щу – чекали ми дощу.

Щем – щем – щем – як гарно під дощем.

Щі – щі – щі – нехай ідуть дощі!

Підсумок заняття.

 

д/з: вивчити скоромовки.

 

 

 

 

 

План роботи

вчителя – логопеда

логопедичного пункту

на вересень 2014 року

 

 

 

 

Зміст роботи   

Термін виконання

1.

Обстежити стан мовлення дошкільників

старших груп ДНЗ № 3 м.Радехів

До 30.09.2014р.

2.

Скласти графік і розклад занять  логопедичного пункту.

До 01.10.2014р.

3.

Заповнити  мовленнєві  картки на дітей, зарахованих до логопункту.

До 01.10.2014р.

4.

Виступати на педрадах та батьківських зборах з питань корекційної допомоги дітям – логопатам.

Згідно плану роботи ДНЗ

4.

Надавати консультативну допомогу батькам, діти яких потребують корекції вад мовлення.

постійно

5.

Заповнити необхідну  документацію логопедичного пункту.

До 15.10.2014р

 

 

 

                                       Зміст роботи

Термін виконання

 

Комплектування логопедичних груп

 

1.

За результатами обстеження виявити дітей з такими вадами:

Протягом

вересня

 

-          з фонематичними вадами –

-          з ФФН –

-          із заїканням –

-          з дизартрією –

-          з ринолалією –

-          з іншими вадами –

-           

 

2.

Охопити логопедичними заняттям 20 – 25 дітей

 

 

3.

Укомплектувати групи:

-          з фонематичними вадами –

-          з ФФН –

-          із заїканням –

-          з дизартрією –

-           

До 01.10.

2014р

 

Спільна робота вчителя – логопеда

з батьками і вихователями

 

4.

Надавати консультації батькам та вихователям  з питань корекційної роботи з дітьми – логопатами.

 

постійно

5.

Брати участь у загальних та групових батьківських зборах даного закладу.

 

протягом року

6.

Систематично доводити до відома батьків

результати корекційного впливу на мовлення дітей.

 

постійно

7.

Поповнювати інформаційний батьківський куток матеріалами  з питань логопедичної літератури.

 

постійно

8.

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками тих дітей, які направляються на РПМПК.

 

протягом року

9.

Систематично здійснювати зв’язок із завідувачами і вихователями ДНЗ, інформувати їх про завдання та результативність логопедичних занять.

 

протягом року

10.

Відвідувати заняття у тих вихователів, діти яких займаються на логопедичному пункті.

 

протягом навчального року

11.

Відвідувати методичні об’єднання вчителів – логопедів з метою встановлення наступності в корекційній роботі з дітьми – логопатами.

 

за графіком методичного об’єднання

12.

Брати участь в оформленні Карти стану здоров’я дітей, скерованих на РПМПК.

 

Постійно

13.

Надавати консультацію вихователям ДНЗ щодо корекційної роботи з дітьми – логопатами.

за графіком РПМПК

 

Пропаганда логопедичних занять

 

 

14.

Брати участь у батьківських зборах ДНЗ.

 

за графіком ДНЗ

15.

Своєчасно, при обстеженні, направляти дітей до спеціалістів на консультацію та медичний огляд (лора, окуліста, психіатра).

 

Постійно

16.

Брати участь у районних методичних об’єднаннях завідувачів, вихователів з питань корекційної педагогіки.

 

за графіком РМО

 

Самоосвіта

 

17.

Поповнювати знання новинками дефектологічної літератури.

 

постійно

18.

Брати активну участь у роботі районних, обласних методичних об’єднаннях логопедів.

 

за планом

19.

Відвідувати відкриті заняття вчителів – логопедів, вихователів старших груп.

 

за планом

20.

Узагальнювати власний педагогічний досвід роботи.

 

постійно

21.

Підготувати і видати матеріал на допомогу педагогічним працівникам: «Логопедична ритміка в корекції заїкання».

 

жовтень

 

Оснащеність логопедичного кабінету

 

22.

Поновити дидактичний  матеріал

 

жовтень

23.

Поповнити логопедичний кабінет новими іграми.

 

постійно

24.

Підготувати папки – пересувки з консультаціями для батьків.

 

протягом року

 

 

 

Вчитель – логопед:                                                           О.Булавчук

 

 

 

 План роботи

вчителя – логопеда

логопедичного пункту

на вересень 2014 року

 

 

 

 

Зміст роботи   

Термін виконання

1.

Обстежити стан мовлення дошкільників

старших груп ДНЗ № 3 м.Радехів

До 30.09.2014р.

2.

Скласти графік і розклад занять  логопедичного пункту.

До 01.10.2014р.

3.

Заповнити  мовленнєві  картки на дітей, зарахованих до логопункту.

До 01.10.2014р.

4.

Виступати на педрадах та батьківських зборах з питань корекційної допомоги дітям – логопатам.

Згідно плану роботи ДНЗ

4.

Надавати консультативну допомогу батькам, діти яких потребують корекції вад мовлення.

постійно

5.

Заповнити необхідну  документацію логопедичного пункту.

До 15.10.2014р

 

 

 

 

 

 

                                       Зміст роботи

Термін виконання

 

Комплектування логопедичних груп

 

1.

За результатами обстеження виявити дітей з такими вадами:

Протягом

вересня

 

-          з фонематичними вадами –

-          з ФФН –

-          із заїканням –

-          з дизартрією –

-          з ринолалією –

-          з іншими вадами –

-           

 

2.

Охопити логопедичними заняттям 20 – 25 дітей

 

 

3.

Укомплектувати групи:

-          з фонематичними вадами –

-          з ФФН –

-          із заїканням –

-          з дизартрією –

-           

До 01.10.

2014р

 

Спільна робота вчителя – логопеда

з батьками і вихователями

 

4.

Надавати консультації батькам та вихователям  з питань корекційної роботи з дітьми – логопатами.

 

постійно

5.

Брати участь у загальних та групових батьківських зборах даного закладу.

 

протягом року

6.

Систематично доводити до відома батьків

результати корекційного впливу на мовлення дітей.

 

постійно

7.

Поповнювати інформаційний батьківський куток матеріалами  з питань логопедичної літератури.

 

постійно

8.

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками тих дітей, які направляються на РПМПК.

 

протягом року

9.

Систематично здійснювати зв’язок із завідувачами і вихователями ДНЗ, інформувати їх про завдання та результативність логопедичних занять.

 

протягом року

10.

Відвідувати заняття у тих вихователів, діти яких займаються на логопедичному пункті.

 

протягом навчального року

11.

Відвідувати методичні об’єднання вчителів – логопедів з метою встановлення наступності в корекційній роботі з дітьми – логопатами.

 

за графіком методичного об’єднання

12.

Брати участь в оформленні Карти стану здоров’я дітей, скерованих на РПМПК.

 

Постійно

13.

Надавати консультацію вихователям ДНЗ щодо корекційної роботи з дітьми – логопатами.

за графіком РПМПК

 

Пропаганда логопедичних занять

 

 

14.

Брати участь у батьківських зборах ДНЗ.

 

за графіком ДНЗ

15.

Своєчасно, при обстеженні, направляти дітей до спеціалістів на консультацію та медичний огляд (лора, окуліста, психіатра).

 

Постійно

16.

Брати участь у районних методичних об’єднаннях завідувачів, вихователів з питань корекційної педагогіки.

 

за графіком РМО

 

Самоосвіта

 

17.

Поповнювати знання новинками дефектологічної літератури.

 

постійно

18.

Брати активну участь у роботі районних, обласних методичних об’єднаннях логопедів.

 

за планом

19.

Відвідувати відкриті заняття вчителів – логопедів, вихователів старших груп.

 

за планом

20.

Узагальнювати власний педагогічний досвід роботи.

 

постійно

21.

Підготувати і видати матеріал на допомогу педагогічним працівникам: «Логопедична ритміка в корекції заїкання».

 

жовтень

 

Оснащеність логопедичного кабінету

 

22.

Поновити дидактичний  матеріал

 

жовтень

23.

Поповнити логопедичний кабінет новими іграми.

 

постійно

24.

Підготувати папки – пересувки з консультаціями для батьків.

 

протягом року

 

 

 

Вчитель – логопед:                                                           О.Булавчук